blur-close-up-computer-1624895-2880w

Optymalizacja usług dystrybucyjnych

Jednym z głównych kosztów, widniejących na fakturze za energię elektryczną jest ten, za usługi jej dystrybucji. Często z racji źle dobranych parametrów i współczynników poboru energii do potrzeb przedsiębiorstwa, opłaty te są niepotrzebnie zawyżone. By uniknąć niepotrzebnych kosztów, wystarczy dokonać analizy i na jej podstawie dokonać zmian. Zmiana taryfy, mocy, budowa stacji TRAFO, kompensacja mocy biernej – właśnie tym się zajmujemy! Pomożemy Twojej firmie w analizie obecnych parametrów poboru energii; dopasowaniu właściwych współczynników, pasujących do profilu działalności; stworzeniu planów inwestycyjnych, dzięki czemu w łatwy sposób przedsiębiorstwo dotychczasowe zawyżone koszty przeobrazi w zysk lub zainwestuje w nowe przedsięwzięcia!